x
logo

Zakres inwestycji

Zakres prac

W ramach inwestycji zaplanowaliśmy:

  • pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
  • przeprowadzenie uzgodnień z właścicielem obiektów kolidujących, wymaganych do realizacji inwestycji
  • prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej
  • zakup nieruchomości (działek) pod rozbudowę stacji
  • budowę pól 400 kV i podłączenie do linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa
  • budowę budynku technologicznego i budynków potrzeb własnych
  • budowę nowej drogi dojazdowej do stacji, wraz z bramą wjazdową
  • budowę ekranów akustycznych.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku.