x
logo

Trwają prace nad zmianą dokumentów planistycznych w gminie

24.06.2020

Trwają prace nad zmianą dokumentów planistycznych w gminie

Gmina Niemce prowadzi prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny, gdzie położona jest stacja. Po uchwaleniu obu dokumentów, przedstawiciele PSE będą kontynuować rozmowy i przeprowadzą rokowania z właścicielami gruntów przewidzianych pod rozbudowę stacji. Właściciele, do których należą działki  gdzie będzie zlokalizowana stacja, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia i odszkodowania. Kwota wynagrodzenia i odszkodowania, która będzie oferowana właścicielowi, zostanie zaproponowana  na podstawie operatów szacunkowych przygotowanych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych.

INWESTYCJA W LICZBACH